0

Camera đồng trục

Trọn bộ camera Dahua 2.0Mp giá rẻ T1A21P/B1A21P/XVR1A04

Trọn bộ camera Dahua 2.0Mp giá rẻ T1A21P/B1A21P/XVR1A04

3.500.000₫ 6.070.000₫
Trọn bộ 2 - 4 mắt camera đồng trục Hikvision 2.0Mp giá rẻ 2CE16D0T-IRP/2CE56D0T-IRP

Trọn bộ 2 - 4 mắt camera đồng trục Hikvision 2.0Mp giá rẻ 2CE16D0T-IRP/2CE56D0T-IRP

3.540.000₫ 4.750.000₫
Trọn bộ 2 - 4 mắt camera đồng trục Hikvision 2.0Mp bán chạy 2CE56D0T-IR/2CE16D0T-IR

Trọn bộ 2 - 4 mắt camera đồng trục Hikvision 2.0Mp bán chạy 2CE56D0T-IR/2CE16D0T-IR

3.708.000₫ 4.990.000₫
Trọn bộ camera Dahua 2.0Mp 1200MP/1200TP/XVR4104HS

Trọn bộ camera Dahua 2.0Mp 1200MP/1200TP/XVR4104HS

4.300.000₫ 5.770.000₫
Trọn bộ camera Dahua 4.0Mp giá rẻ HFW1400RP/HDW1400RP/XVR5104H-4KL-X

Trọn bộ camera Dahua 4.0Mp giá rẻ HFW1400RP/HDW1400RP/XVR5104H-4KL-X

5.580.000₫ 7.660.000₫
Trọn bộ 2 - 4 mắt camera đồng trục Hikvision 5.0Mp siêu nét 2CE16H0T-ITP(F)/2CE56H0T-ITP(F)

Trọn bộ 2 - 4 mắt camera đồng trục Hikvision 5.0Mp siêu nét 2CE16H0T-ITP(F)/2CE56H0T-ITP(F)

5.591.000₫ 7.680.000₫
Trọn bộ camera Dahua 4.0Mp HFW1400TP/HDW1400MP/XVR5104HS-4KL-X

Trọn bộ camera Dahua 4.0Mp HFW1400TP/HDW1400MP/XVR5104HS-4KL-X

5.680.000₫ 7.820.000₫
Trọn bộ camera Dahua 2.0Mp giá rẻ T1A21P/B1A21P/XVR1A08

Trọn bộ camera Dahua 2.0Mp giá rẻ T1A21P/B1A21P/XVR1A08

5.980.000₫ 8.350.000₫
Trọn bộ 5 - 8 mắt camera đồng trục Hikvision 2.0Mp giá rẻ 2CE16D0T-IRP/2CE56D0T-IRP

Trọn bộ 5 - 8 mắt camera đồng trục Hikvision 2.0Mp giá rẻ 2CE16D0T-IRP/2CE56D0T-IRP

6.473.000₫ 8.740.000₫
Trọn bộ 5 - 8 mắt camera đồng trục Hikvision 2.0Mp bán chạy 2CE56D0T-IR/2CE16D0T-IR

Trọn bộ 5 - 8 mắt camera đồng trục Hikvision 2.0Mp bán chạy 2CE56D0T-IR/2CE16D0T-IR

6.800.000₫ 9.230.000₫
Trọn bộ camera Dahua 2.0Mp 1200MP/1200TP/XVR4104HS/XVR4108HS

Trọn bộ camera Dahua 2.0Mp 1200MP/1200TP/XVR4104HS/XVR4108HS

7.800.000₫ 10.550.000₫
Trọn bộ camera Dahua 4.0Mp giá rẻ HFW1400RP/HDW1400RP/XVR5108HS-4KL-X

Trọn bộ camera Dahua 4.0Mp giá rẻ HFW1400RP/HDW1400RP/XVR5108HS-4KL-X

10.550.000₫ 14.568.000₫
Trọn bộ camera Dahua 4.0Mp HFW1400TP/HDW1400MP/XVR5108HS-4KL-X

Trọn bộ camera Dahua 4.0Mp HFW1400TP/HDW1400MP/XVR5108HS-4KL-X

10.832.600₫ 14.968.000₫
Trọn bộ 5 - 8 mắt camera đồng trục Hikvision 5.0Mp siêu nét 2CE16H0T-ITP(F)/2CE56H0T-ITP(F)

Trọn bộ 5 - 8 mắt camera đồng trục Hikvision 5.0Mp siêu nét 2CE16H0T-ITP(F)/2CE56H0T-ITP(F)

10.980.000₫ 15.120.000₫
Trọn bộ 9 - 16 mắt camera đồng trục Hikvision 2.0Mp bán chạy 2CE56D0T-IR/2CE16D0T-IR

Trọn bộ 9 - 16 mắt camera đồng trục Hikvision 2.0Mp bán chạy 2CE56D0T-IR/2CE16D0T-IR

11.600.000₫ 15.850.000₫
Trọn bộ camera Dahua 2.0Mp 1200MP/1200TP/XVR4104HS/XVR4116HS

Trọn bộ camera Dahua 2.0Mp 1200MP/1200TP/XVR4104HS/XVR4116HS

12.140.000₫ 16.550.000₫
Trọn bộ 9 - 16 mắt camera đồng trục Dahua 4.0Mp bán chạy HFW1400TP/HDW1400MP

Trọn bộ 9 - 16 mắt camera đồng trục Dahua 4.0Mp bán chạy HFW1400TP/HDW1400MP

15.430.000₫ 21.250.000₫
Trọn bộ 9 - 16 mắt camera đồng trục Hikvision 5.0Mp siêu nét 2CE16H0T-ITP(F)/2CE56H0T-ITP(F)

Trọn bộ 9 - 16 mắt camera đồng trục Hikvision 5.0Mp siêu nét 2CE16H0T-ITP(F)/2CE56H0T-ITP(F)

21.500.000₫ 30.020.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
0967 777 731