0

CAMERA HIKVISION

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE12DFT-PIRXOF

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE12DFT-PIRXOF

Liên hệ
Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE72DFT-PIRXOF

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE72DFT-PIRXOF

Liên hệ
Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IRP

Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IRP

399.000₫ 500.000₫
Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IR

Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IR

420.000₫ 580.000₫
Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IRP

Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IRP

450.000₫ 580.000₫
Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IR

Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IR

480.000₫ 660.000₫
Mắt camera 3.0Megapixe Hikvision TVI DS-2CE16F1T-IT

Mắt camera 3.0Megapixe Hikvision TVI DS-2CE16F1T-IT

487.200₫ 1.160.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IRP

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IRP

550.000₫ 730.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IR

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IR

580.000₫ 810.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IRP

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IRP

590.000₫ 810.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IR

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IR

636.000₫ 890.000₫
Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI DS-2CE56F1T-ITP

Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI DS-2CE56F1T-ITP

808.000₫ 1.010.000₫
Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision DS-2CE11D0T-PIRL

Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision DS-2CE11D0T-PIRL

832.000₫ 1.040.000₫
Mắt camera 3.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16F1T-ITP

Mắt camera 3.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16F1T-ITP

850.000₫ 1.150.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE76D0T-ITMFS

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE76D0T-ITMFS

850.000₫ 1.212.000₫
Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16H0T-ITPFS (Mic)

Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16H0T-ITPFS (Mic)

850.000₫ 1.360.000₫
Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56H0T-ITP

Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56H0T-ITP

850.000₫ 1.310.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-I3F

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-I3F

875.213₫ 1.120.000₫
Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IT3

Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IT3

890.000₫ 1.010.000₫
Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IT3

Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IT3

890.000₫ 1.010.000₫
Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE76H0T-ITMFS (Mic)

Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE76H0T-ITMFS (Mic)

890.000₫ 1.360.000₫
Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE76H0T-ITPFS (Mic)

Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE76H0T-ITPFS (Mic)

890.000₫ 1.300.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IRM

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IRM

906.470₫ 1.160.000₫
Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision TVI (WD) DS-2CE71D0T-PIRL

Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision TVI (WD) DS-2CE71D0T-PIRL

923.520₫ 1.040.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-ITFS

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-ITFS

950.000₫ 1.240.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D3T-ITP

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D3T-ITP

950.000₫ 1.230.000₫
Mắt camera 3.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56F1T-ITM

Mắt camera 3.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56F1T-ITM

959.000₫ 1.080.000₫
Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI DS-2CE16H0T-ITPF

Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI DS-2CE16H0T-ITPF

980.000₫ 1.400.000₫
Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56H0T-ITM(F)

Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56H0T-ITM(F)

980.000₫ 1.480.000₫
Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56H0T-IT3

Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56H0T-IT3

980.000₫ 1.690.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
0967 777 731