0

CAMERA HIKVISION

Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IRP

Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IRP

399.600₫ 500.000₫
Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IR

Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IR

417.600₫ 580.000₫
Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IRP

Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IRP

450.000₫ 580.000₫
Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IR

Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IR

475.200₫ 660.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IRP

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IRP

550.000₫ 730.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IR

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IR

570.240₫ 810.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IRP

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IRP

590.000₫ 810.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IR

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IR

626.560₫ 890.000₫
Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI DS-2CE56F1T-ITP

Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI DS-2CE56F1T-ITP

808.000₫ 1.010.000₫
Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision DS-2CE11D0T-PIRL

Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision DS-2CE11D0T-PIRL

832.000₫ 1.040.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16F1T-ITP

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16F1T-ITP

843.955₫ 1.080.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-I3F

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-I3F

875.213₫ 1.120.000₫
Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IT3

Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IT3

890.000₫ 1.010.000₫
Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IT3

Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IT3

890.000₫ 1.010.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IRM

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IRM

906.470₫ 1.160.000₫
Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision TVI (WD) DS-2CE71D0T-PIRL

Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision TVI (WD) DS-2CE71D0T-PIRL

923.520₫ 1.040.000₫
Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI DS-2CE56F1T-ITM

Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI DS-2CE56F1T-ITM

959.040₫ 1.080.000₫
Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IT5

Mắt camera 1Mpx Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IT5

990.000₫ 1.160.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D3T-I3PF

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D3T-I3PF

1.000.243₫ 1.280.000₫
Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI DS-2CE16F1T-IT

Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI DS-2CE16F1T-IT

1.030.080₫ 1.160.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D3T-I3F

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D3T-I3F

1.054.944₫ 1.350.000₫
Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI DS-2CE56H0T-ITPF

Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI DS-2CE56H0T-ITPF

1.065.600₫ 1.200.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IT3

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IT3

1.086.202₫ 1.390.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE76D3T-ITMF

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE76D3T-ITMF

1.117.459₫ 1.430.000₫
Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI DS-2CE16H0T-ITPF

Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI DS-2CE16H0T-ITPF

1.136.640₫ 1.280.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IRE

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IRE

1.148.717₫ 1.470.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IT3

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IT3

1.148.717₫ 1.470.000₫
Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision TVI (WD) DS-2CE12D0T-PIRL

Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision TVI (WD) DS-2CE12D0T-PIRL

1.163.280₫ 1.310.000₫
Mắt camera IP 1Mpx Hikvision IPC DS-B3100VN PoE

Mắt camera IP 1Mpx Hikvision IPC DS-B3100VN PoE

1.166.400₫ 1.620.000₫
Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI DS-2CE16H0T-IT

Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI DS-2CE16H0T-IT

1.180.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
0967 777 731