0

Đầu Dahua DHCVI

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR7104HE-4KL-X

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR7104HE-4KL-X

Liên hệ
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR4104C-X1

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR4104C-X1

1.950.000₫ 2.600.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh Dahua XVR XVR5116H-4KL-X

Đầu ghi hình 16 kênh Dahua XVR XVR5116H-4KL-X

Liên hệ
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR4104C-S2

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR4104C-S2

1.422.080₫ 2.020.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR1A04

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR1A04

1.515.000₫ 2.020.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR4104HS-S2

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR4104HS-S2

1.619.200₫ 2.300.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR XVR4108C-S2

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR XVR4108C-S2

1.710.720₫ 2.430.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104C-X1

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104C-X1

1.845.000₫ 2.460.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR1A08

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR1A08

1.950.000₫ 2.600.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR4104HS-X1

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR4104HS-X1

2.040.000₫ 2.720.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR5104HS-S2

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR5104HS-S2

2.055.680₫ 2.920.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR4108HS-S2

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR4108HS-S2

2.069.760₫ 2.940.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR5104HS-X

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR5104HS-X

2.200.000₫ 3.200.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104C-X

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104C-X

2.250.000₫ 3.000.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR4108C-X

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR4108C-X

2.268.288₫ 3.222.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR XVR4108C-X1

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR XVR4108C-X1

2.400.000₫ 3.200.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104HS-X1

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104HS-X1

2.400.000₫ 3.200.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR4108HS-X1

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR4108HS-X1

2.775.000₫ 3.700.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104HS-4KL-X

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104HS-4KL-X

2.860.000₫ 3.807.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104C-4M

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104C-4M

2.886.400₫ 4.100.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR7104E-4KL-X

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR7104E-4KL-X

2.977.920₫ 6.768.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR5104H-4M

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR5104H-4M

3.083.520₫ 4.380.000₫
Đâu ghi hình 16 kênh Dahua XVR4116HS-S2

Đâu ghi hình 16 kênh Dahua XVR4116HS-S2

3.168.000₫ 4.500.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104C-4KL-X

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104C-4KL-X

3.315.000₫ 4.420.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR5108HS-S2

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR5108HS-S2

3.372.160₫ 4.790.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh Dahua XVR4116HS-X

Đầu ghi hình 16 kênh Dahua XVR4116HS-X

3.525.000₫ 4.700.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104H-4KL-X

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua XVR XVR5104H-4KL-X

3.525.000₫ 4.700.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR XVR5108HS-X

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR XVR5108HS-X

3.795.000₫ 5.060.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR XVR5108HS-4KL

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR XVR5108HS-4KL

4.890.000₫ 6.200.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh Dahua XVR5116HS-X

Đầu ghi hình 16 kênh Dahua XVR5116HS-X

4.935.000₫ 6.580.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
0967 777 731