0

Đầu Dahua IP

Đầu ghi hình 32 kênh IP Dahua NVR NVR5832-4KS2

Đầu ghi hình 32 kênh IP Dahua NVR NVR5832-4KS2

Liên hệ
Đầu ghi hình 16 kênh IP Dahua NVR NVR5416-4KS2

Đầu ghi hình 16 kênh IP Dahua NVR NVR5416-4KS2

Liên hệ
Đầu ghi hình 32 kênh IP Dahua NVR NVR608-32-4KS2

Đầu ghi hình 32 kênh IP Dahua NVR NVR608-32-4KS2

Liên hệ
Đầu ghi hình 64 kênh IP Dahua NVR NVR5864-4KS2

Đầu ghi hình 64 kênh IP Dahua NVR NVR5864-4KS2

Liên hệ
Đầu ghi hình 64 kênh IP Dahua NVR NVR5464-4KS2

Đầu ghi hình 64 kênh IP Dahua NVR NVR5464-4KS2

Liên hệ
Đầu ghi hình 32 kênh IP Dahua NVR NVR5432-4KS2

Đầu ghi hình 32 kênh IP Dahua NVR NVR5432-4KS2

Liên hệ
Đầu ghi hình 32 kênh IP Dahua NVR NVR5232-4KS2

Đầu ghi hình 32 kênh IP Dahua NVR NVR5232-4KS2

Liên hệ
Đầu ghi hình 16 kênh IP Dahua NVR NVR5216-4KS2

Đầu ghi hình 16 kênh IP Dahua NVR NVR5216-4KS2

Liên hệ
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua NVR NVR5208-4KS2

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua NVR NVR5208-4KS2

Liên hệ
Đầu ghi hình 4 kênh IP Dahua NVR NVR3104DS

Đầu ghi hình 4 kênh IP Dahua NVR NVR3104DS

1.379.840₫ 1.960.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP Dahua NVR NVR2108HS-4KS2

Đầu ghi hình 8 kênh IP Dahua NVR NVR2108HS-4KS2

1.452.000₫ 3.300.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP Dahua NVR NVR3108DS

Đầu ghi hình 8 kênh IP Dahua NVR NVR3108DS

1.478.400₫ 2.100.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh IP Dahua NVR NVR2104HS-4KS2

Đầu ghi hình 4 kênh IP Dahua NVR NVR2104HS-4KS2

2.112.000₫ 3.000.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh IP Dahua NVR NVR2116HS-4KS2

Đầu ghi hình 16 kênh IP Dahua NVR NVR2116HS-4KS2

2.675.200₫ 3.800.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP Dahua NVR NVR4108HS-4KS2

Đầu ghi hình 8 kênh IP Dahua NVR NVR4108HS-4KS2

2.999.040₫ 4.260.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh IP Dahua NVR NVR2104-P-4KS2

Đầu ghi hình 4 kênh IP Dahua NVR NVR2104-P-4KS2

3.168.000₫ 4.500.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh IP Dahua NVR NVR4116HS-4KS2

Đầu ghi hình 16 kênh IP Dahua NVR NVR4116HS-4KS2

3.618.560₫ 5.140.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh IP Dahua NVR NVR4104HS-W-S2

Đầu ghi hình 4 kênh IP Dahua NVR NVR4104HS-W-S2

4.252.160₫ 6.040.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP Dahua NVR NVR2108-8P-4KS2

Đầu ghi hình 8 kênh IP Dahua NVR NVR2108-8P-4KS2

4.505.600₫ 6.400.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP Dahua NVR NVR4208-4KS2

Đầu ghi hình 8 kênh IP Dahua NVR NVR4208-4KS2

5.139.200₫ 7.300.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh IP Dahua NVR NVR4216-4KS2

Đầu ghi hình 16 kênh IP Dahua NVR NVR4216-4KS2

5.810.000₫ 7.940.000₫
Đầu ghi hình 32 kênh IP Dahua NVR NVR4232-4KS2

Đầu ghi hình 32 kênh IP Dahua NVR NVR4232-4KS2

6.519.040₫ 9.260.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
0967 777 731