0

Đầu Hikvision IP

Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7104NI-Q1

Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7104NI-Q1

1.492.480₫ 2.120.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7104NI-Q1/M

Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7104NI-Q1/M

1.612.160₫ 2.290.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7108NI-Q1

Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7108NI-Q1

1.851.520₫ 2.630.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7108NI-Q1/M

Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7108NI-Q1/M

1.964.160₫ 2.790.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7604NI-K1(B)

Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7604NI-K1(B)

2.386.560₫ 3.390.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-K1(B)

Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-K1(B)

2.625.920₫ 3.730.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7104NI-Q1/4P

Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7104NI-Q1/4P

2.682.240₫ 3.810.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7604NI-E1

Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7604NI-E1

2.682.240₫ 3.810.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M

Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M

2.801.920₫ 3.980.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-E1

Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-E1

2.858.240₫ 4.060.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7616NI-K1(B)

Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7616NI-K1(B)

3.041.280₫ 4.320.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7604NI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7604NI-K1

3.041.280₫ 4.320.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7616NI-E1

Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7616NI-E1

3.400.320₫ 4.830.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B)

Đầu ghi hình 4 kênh IP NVR Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B)

3.576.320₫ 5.080.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-E2

Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-E2

3.639.680₫ 5.170.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7108NI-Q1/8P

Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7108NI-Q1/8P

3.639.680₫ 5.170.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M

Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M

3.759.360₫ 5.340.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7616NI-E2

Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7616NI-E2

4.055.040₫ 5.760.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-K1/8P(B)

Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-K1/8P(B)

4.773.120₫ 6.780.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-K2

Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-K2

4.949.120₫ 7.030.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7616NI-K2

Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7616NI-K2

5.547.520₫ 7.880.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-E2/8P

Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-E2/8P

6.202.240₫ 8.810.000₫
Đầu ghi hình 32 kênh IP NVR Hikvision DS-7632NI-E2

Đầu ghi hình 32 kênh IP NVR Hikvision DS-7632NI-E2

6.497.920₫ 9.230.000₫
Đầu ghi hình 32 kênh IP NVR Hikvision DS-7632NI-K2

Đầu ghi hình 32 kênh IP NVR Hikvision DS-7632NI-K2

7.096.320₫ 10.080.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-K2/8P

Đầu ghi hình 8 kênh IP NVR Hikvision DS-7608NI-K2/8P

7.392.000₫ 10.500.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7716NI-E4

Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7716NI-E4

7.631.360₫ 10.840.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7616NI-K2/16P

Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7616NI-K2/16P

9.898.240₫ 14.060.000₫
Đầu ghi hình 32 kênh IP NVR Hikvision DS-7732NI-E4

Đầu ghi hình 32 kênh IP NVR Hikvision DS-7732NI-E4

9.898.240₫ 14.060.000₫
Đầu ghi hình 32 kênh IP NVR Hikvision DS-7632NI-K2/16P

Đầu ghi hình 32 kênh IP NVR Hikvision DS-7632NI-K2/16P

11.566.720₫ 16.430.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7716NI-E4/16P

Đầu ghi hình 16 kênh IP NVR Hikvision DS-7716NI-E4/16P

11.862.400₫ 16.850.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
0967 777 731