0

Đầu Hikvision TVI

Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7104HGHI-F1

1.309.440₫ 1.860.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7204HGHI-F1

1.372.800₫ 1.950.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7108HGHI-F1/N

Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7108HGHI-F1/N

1.668.480₫ 2.370.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7208HGHI-F1/N

1.890.000₫ 2.460.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DVR DS-7104HQHI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DVR DS-7104HQHI-K1

1.964.160₫ 2.790.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7204HQHI-K1

2.266.880₫ 3.220.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh DVR Hikvision DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi hình 16 kênh DVR Hikvision DS-7116HGHI-F1/N

2.865.280₫ 4.070.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh DVR Hikvision DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi hình 16 kênh DVR Hikvision DS-7216HGHI-F1/N

2.921.600₫ 4.150.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn 4K DVR Hikvision DS-7204HUHI-K1/UHK

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn 4K DVR Hikvision DS-7204HUHI-K1/UHK

2.990.000₫ 4.070.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7108HQHI-K1

3.097.600₫ 4.400.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision iDS-7204HQHI-K1/2S

Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision iDS-7204HQHI-K1/2S

3.280.640₫ 4.660.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7204HUHI-K2 NoAlarm

Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7204HUHI-K2 NoAlarm

3.400.320₫ 4.830.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7204HQHI-K1/P

Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7204HQHI-K1/P

3.400.320₫ 4.830.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7208HQHI-K1

3.512.960₫ 4.990.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DVR DS-7204HUHI-K1 có Alarm

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DVR DS-7204HUHI-K1 có Alarm

3.696.000₫ 5.250.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7204HUHI-K2 có Alarm

Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7204HUHI-K2 có Alarm

4.111.360₫ 5.840.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

4.111.360₫ 5.840.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7208HQHI-K2

4.231.040₫ 6.010.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh Wifi DVR Hikvision DS-7608NI-K1/W

Đầu ghi hình 8 kênh Wifi DVR Hikvision DS-7608NI-K1/W

4.407.040₫ 6.260.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision iDS-7208HQHI-K1/4S

Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision iDS-7208HQHI-K1/4S

4.470.400₫ 6.350.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision iDS-7204HUHI-K1/4S

Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision iDS-7204HUHI-K1/4S

4.470.400₫ 6.350.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh DVR Hikvision DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi hình 16 kênh DVR Hikvision DS-7116HQHI-K1

4.949.120₫ 7.030.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn 4K DVR Hikvision DS-7208HUHI-K1/UHK

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn 4K DVR Hikvision DS-7208HUHI-K1/UHK

4.990.000₫ 6.690.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision iDS-7208HQHI-K2/4S

Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision iDS-7208HQHI-K2/4S

5.068.800₫ 7.200.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision iDS-7204HUHI-K2/4S

Đầu ghi hình 4 kênh DVR Hikvision iDS-7204HUHI-K2/4S

5.068.800₫ 7.200.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7208HUHI-K2 NoAlarm

Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7208HUHI-K2 NoAlarm

5.308.160₫ 7.540.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh DVR 4K Hikvision DS-7204HTHI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh DVR 4K Hikvision DS-7204HTHI-K1

5.484.160₫ 7.790.000₫
Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi hình 8 kênh DVR Hikvision DS-7208HQHI-K2/P

5.836.160₫ 8.290.000₫
Đầu ghi hình 16 kênh DVR Hikvision DS-7216HQHI-K1

Đầu ghi hình 16 kênh DVR Hikvision DS-7216HQHI-K1

5.948.800₫ 8.450.000₫
Đầu ghi hình 4 kênh DVR 4K Hikvision DS-7204HTHI-K2

Đầu ghi hình 4 kênh DVR 4K Hikvision DS-7204HTHI-K2

6.202.240₫ 8.810.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
0967 777 731