0

LOẠI CAMERA DAHUA

Mắt camera 1Mpx Dahua HDCVI HDW1000RP

Mắt camera 1Mpx Dahua HDCVI HDW1000RP

388.800₫ 540.000₫
Mắt camera 1Mpx Dahua HDCVI HDW1000MP-S3

Mắt camera 1Mpx Dahua HDCVI HDW1000MP-S3

510.000₫ 680.000₫
Mắt camera 1Mpx Dahua HDCVI HFW1000RP

Mắt camera 1Mpx Dahua HDCVI HFW1000RP

525.600₫ 730.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI T1A21P

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI T1A21P

530.000₫ 700.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI B1A21P

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI B1A21P

530.000₫ 700.000₫
Mắt camera 1Mpx Dahua HDCVI HFW1000SP-S3

Mắt camera 1Mpx Dahua HDCVI HFW1000SP-S3

555.000₫ 740.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1200RP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1200RP

577.280₫ 820.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200RP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200RP

580.000₫ 820.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI T2A21P

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI T2A21P

637.500₫ 850.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1200MP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1200MP

650.000₫ 920.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI B2A21P

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI B2A21P

680.000₫ 890.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200TP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200TP

680.000₫ 1.000.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDPW1200RP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDPW1200RP

690.000₫ 920.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200TLP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200TLP

765.000₫ 1.020.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1200EMP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1200EMP

785.000₫ 1.400.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1200EMP-A

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1200EMP-A

785.000₫ 1.370.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200SP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200SP

850.000₫ 1.080.000₫
Mắt camera 1Mpx Dahua HDCVI HDW1100EMP-A

Mắt camera 1Mpx Dahua HDCVI HDW1100EMP-A

885.000₫ 1.180.000₫
Mắt camera 4Mpx Dahua HDCVI HFW1400TP

Mắt camera 4Mpx Dahua HDCVI HFW1400TP

890.000₫ 1.270.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200TP-A

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200TP-A

892.000₫ 1.190.000₫
Mắt camera 4Mpx Dahua HDCVI HDW1400RP

Mắt camera 4Mpx Dahua HDCVI HDW1400RP

892.500₫ 1.190.000₫
Mắt camera 4Mpx Dahua HDCVI HFW1400RP

Mắt camera 4Mpx Dahua HDCVI HFW1400RP

892.500₫ 1.190.000₫
Mắt camera 4Mpx Dahua HDCVI HDW1400MP

Mắt camera 4Mpx Dahua HDCVI HDW1400MP

895.000₫ 1.270.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1200LP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1200LP

929.280₫ 1.320.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200TLP-A

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200TLP-A

952.000₫ 1.270.000₫
Mắt camera IOT 2Mpx Dahua HDCVI ME1200BP-PIR

Mắt camera IOT 2Mpx Dahua HDCVI ME1200BP-PIR

975.000₫ 1.300.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1230SLP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1230SLP

990.000₫ 1.320.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200DP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1200DP

1.016.000₫ 1.183.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1230MP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HDW1230MP

1.020.000₫ 1.360.000₫
Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1230SLP

Mắt camera 2Mpx Dahua HDCVI HFW1230SLP

1.020.000₫ 1.360.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
0967 777 731