0

Mắt Hikvision 20 mét

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-ITFS

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-ITFS

950.000₫ 1.240.000₫
Mắt camera IP speed dome 4Mpx Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3

Mắt camera IP speed dome 4Mpx Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3

7.658.734₫
Mắt camera IP toàn cảnh Hikvision DS-2PT3122IZ-DE3

Mắt camera IP toàn cảnh Hikvision DS-2PT3122IZ-DE3

14.440.212₫ 14.650.000₫
Mắt camera IP toàn cảnh Hikvision DS-2PT5326IZ-DE

Mắt camera IP toàn cảnh Hikvision DS-2PT5326IZ-DE

40.422.737₫ 41.010.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D3T-I3PF

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D3T-I3PF

1.000.243₫ 1.280.000₫
Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16F7T-IT

Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16F7T-IT

2.335.440₫ 2.630.000₫
Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56F7T-ITM

Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56F7T-ITM

2.335.440₫ 2.630.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE38D8T-PIR

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE38D8T-PIR

1.336.262₫ 1.710.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE12D8T-PIRL

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE12D8T-PIRL

1.633.210₫ 2.090.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE71D8T-PIRL

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE71D8T-PIRL

1.390.963₫ 1.780.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE11D8T-PIRL

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE11D8T-PIRL

1.390.963₫ 1.780.000₫
Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE12H0T-PIRL

Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE12H0T-PIRL

1.376.400₫ 1.550.000₫
Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE71H0T-PIRL

Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE71H0T-PIRL

1.269.840₫ 1.430.000₫
Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE11H0T-PIR

Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE11H0T-PIR

1.269.840₫ 1.430.000₫
Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision TVI (WD) DS-2CE12D0T-PIRL

Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision TVI (WD) DS-2CE12D0T-PIRL

1.163.280₫ 1.310.000₫
Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision TVI (WD) DS-2CE71D0T-PIRL

Mắt camera 2Mpx kèm míc Hikvision TVI (WD) DS-2CE71D0T-PIRL

923.520₫ 1.040.000₫
Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE76H8T-ITMF

Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE76H8T-ITMF

2.193.360₫ 2.470.000₫
Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16H8T-ITF

Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16H8T-ITF

2.193.360₫ 2.470.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56D8T-ITME

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56D8T-ITME

1.570.694₫ 2.010.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56D8T-ITM

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56D8T-ITM

1.390.963₫ 1.780.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16D8T-ITE

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16D8T-ITE

1.515.994₫ 1.940.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16D8T-IT

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16D8T-IT

1.390.963₫ 1.780.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel có màu Hikvision TVI (WD) DS-2CE72DFT-F

Mắt camera 2.0Megapixel có màu Hikvision TVI (WD) DS-2CE72DFT-F

1.600.000₫ 2.630.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel có màu Hikvision TVI (WD) DS-2CE10DFT-F

Mắt camera 2.0Megapixel có màu Hikvision TVI (WD) DS-2CE10DFT-F

1.650.000₫ 2.540.000₫
Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IRP

Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IRP

399.000₫ 500.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IRM

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IRM

906.470₫ 1.160.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IRE

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IRE

1.148.717₫ 1.470.000₫
Mắt camera 3.0Megapixe Hikvision TVI DS-2CE16F1T-IT

Mắt camera 3.0Megapixe Hikvision TVI DS-2CE16F1T-IT

487.200₫ 1.160.000₫
Mắt camera 3.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16F1T-ITP

Mắt camera 3.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16F1T-ITP

850.000₫ 1.150.000₫
Mắt camera 3.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56F1T-ITM

Mắt camera 3.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56F1T-ITM

959.000₫ 1.080.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
0967 777 731