0

Mắt Hikvision 40 mét

Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16F7T-IT3Z

Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16F7T-IT3Z

4.395.600₫ 4.950.000₫
Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56F7T-IT3Z

Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56F7T-IT3Z

4.324.560₫ 4.870.000₫
Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16F7T-IT3

Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16F7T-IT3

2.814.960₫ 3.170.000₫
Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56F7T-IT3

Mắt camera 3Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56F7T-IT3

2.743.920₫ 3.090.000₫
Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE19H8T-IT3ZF

Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE19H8T-IT3ZF

4.253.520₫ 4.790.000₫
Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16H8T-IT3F

Mắt camera 5Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16H8T-IT3F

2.468.640₫ 2.780.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16D8T-IT3Z

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16D8T-IT3Z

2.781.926₫ 3.560.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56D8T-IT3Z

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56D8T-IT3Z

2.781.926₫ 3.560.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56D8T-IT3E

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56D8T-IT3E

1.750.426₫ 2.240.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56D8T-IT3

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE56D8T-IT3

1.633.210₫ 2.090.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16D8T-IT3E

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16D8T-IT3E

1.812.941₫ 2.320.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16D8T-IT3

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI (WD) DS-2CE16D8T-IT3

1.695.725₫ 2.170.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel có màu Hikvision TVI (WD) DS-2CE12DFT-F

Mắt camera 2.0Megapixel có màu Hikvision TVI (WD) DS-2CE12DFT-F

1.950.000₫ 2.890.000₫
Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF

Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF

2.500.000₫ 3.050.000₫
Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56H0T-IT3ZF

Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56H0T-IT3ZF

2.400.000₫ 2.970.000₫
Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16H0T-IT3ZF

Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16H0T-IT3ZF

2.500.000₫ 3.050.000₫
Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IT3

Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56C0T-IT3

890.000₫ 1.010.000₫
Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IT3

Mắt camera 1.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16C0T-IT3

890.000₫ 1.010.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IT3

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IT3

990.000₫ 1.390.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IT3

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-IT3

1.150.000₫ 1.470.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IT3E

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-IT3E

1.265.933₫ 1.620.000₫
Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-VFIR3E (POC)

Mắt camera 2.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16D0T-VFIR3E (POC)

2.055.187₫ 2.630.000₫
Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-VFIR3E

Mắt camera 2Mpx Hikvision TVI DS-2CE56D0T-VFIR3E

1.992.672₫ 2.550.000₫
Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16H0T-IT3F

Mắt camera 5.0Megapixel Hikvision TVI DS-2CE16H0T-IT3F

1.438.560₫ 1.780.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Việt Nam
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục
0967 777 731